Блог на Кристиан Ковачев за литература и публицистика.
Киберпънк роман на Александър Белтов.
ПЕН-клуб на български писатели и журналисти.
Блог на Велислав Иванов за култура, музика и проза.
Блог на Андрей Киряков за литература, общество, история, източна философия, пътувания.
Съвременна белетристика - разкази, повести, романи (или откъси от тях).
Фентъзи-романи и приказки за деца.
Биография и творчество, разкази в превод на Пенка Ангелова.
Кратки есета от Калин Михайлов.
Катедра в Софийски университет "Климент Охридски". Информация за настоящи преподаватели и докторанти и препратки към техни трудове.