Списание. Залага на интердиспиплинарността и разбира литературата в широкия контекст на прехода между текстове, на проблематизиране на граници, на интертекстуалност и поместване на литературата в широк културологичен контекст.
Блог на Екатерина Костова за нейни и чужди художествени и журналистически текстове.
Поезия, кратки разкази, есета, живопис и графика от Марлена Юрукова и Кристин Юрукова.
Списание за изкуство и култура.
Книги на Таня Иванова - писател, журналист и преводач.
Клуб на писателите криминалисти.
Литературен изследовател, критик и есеист, университетски преподавател, преводач, издател.
Списание за изкуства и литература.
Личен блог на Константин Курдалиев за авторски разкази, текстове, есета и други произведения.