Периодично издание за българска и другоезична литература, философия, математика, ботаника, музика.
Издателство за литература, свързана с музикалното творчество и изпълнителско изкуство.
Рок група, съчетаваща деликатността на поезията с енергията на рока.
Новини за музикални събития.
Музикална къща. Предлага музикални инструменти, нотна литература, нотопис и бизнесоценка на музикални инструменти.
Майстор на цигулки, виоли и виолончела.
Полезна информация, подредена в раздели за музикална теория, музикални инструменти, звукозапис и компютърно музициране.
Открита сцена за съвременно свободно изкуство.
Програма с концерти на живо.