Сайт и списание за българска литература, издавано в Германия.
Компютърен преводач. Анализира английски текст и синтезира български текст, като отчита морфологията и синтаксиса на двата езика.
Online превод на латиница на текст и на уебстраница, вкл. програма за превод.
Онлайн речници, разговорници, многоезичен преводач.
Блог на Цветелина Савкова - стихове.
Стихове, преводи. Блог.
Самопубликуване в различни жанрове.
Официален сайт на катедрата по славистика. Учебни материали, преводи, новини.
Българската литература - на френски. Автори, преводачи. Новини от литературния живот у нас.