Ателие за металопластика. Изработва художествени интерпретации на антични образци и авторска пластика.
Ателие за металопластика.
Проект за съживяване и съхраняване на традиционни техники в тъкачество, плетиво, бродерия, грънчарство, дърворезба и медникарство.
Сувенири от дърво с традиционни български мотиви.
Художник и дизайнер. Галерия живопис, графики, фотографии, витражи и пластики.
Студио за графичен и уеб дизайн.
Художествена обработка на стъкло.
Студио за студена обработка на архитектурно и арт стъкло.
Студио за арт стъкло. Изработва витражи, декорации и изделия от цветно стъкло.
Студио за графичен дизайн.