Откъси и отзиви за белетристични творби, театрална критика, стихове, литературно-критически статии.
Любовна лирика, криминални и фантастични разкази и повести.
Разкази, откъси от издадени романи, статии и интервюта.
Роман на Иво Милев. Откъси от отделни глави, информация за герои и за места, чернови на автора, отпращащи към мястото в книгата, отзиви в медиите, форум.
Сюжети и откъси от романи на Пламен Андреев.
Биография, анотации, откъси и отзиви от издадени книги с разкази и романи.
Издателство, специализирано за преводна литература.
Блог на Иван Димитров за литература.
Информация за автора. Откъси от книгите на създателката на българския чик-лит.
Исторически роман за Бенковски от Галина Златарева.