Художник. Фото галерия от акции, реализации и проекти в архитектурна и външна среда, обекти от глина, керамика и хартия
Скулптор. Галерия скулптура и пластики от бронз. Рисунки.
Скулптор. Галерия творби от метал, дърво, камък и керамика.