Списание на модерния млад градски човек.
Новини от света на киното, информация за организацията, награди, фестивали, сп. "Кино", програма на "Дом на киното".
Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама.
Списание за манга и аниме културата в България.
Архив с всички броеве на комиксовото списание "Дъга".
Списание за литература и други наслади. Публикациите от 2009 г.
Списание за литература и други наслади. Публикации от 1999 г.
Издателски каталог, онлайн читалня. Сп. "Военноисторически сборник" (2003-...). Печатница.
Месечно електронно списание. Издава Центърът за изследвания и разпространение на политически и философски идеи при Философския факултет на ЮЗУ „Н. Рилски” – Благоевград.
Електронно списание за образование на ДИУУ - София, (2005 - ...).