Издателство за учебна, справочна и художествена литература.
Онлайн книжарница с художествена, популярна и справочна литература и е-книги.
Издава учебници, справочници и методики за преподаване.
Издателска къща за справочна и художествена литература.
Книжарница за художествена, научно-популярна и справочна литература.
Учебници и образователни материали.
Правен, счетоводен и справочен софтуер. Печатница.
Издателство за наръчници с подменяеми страници.
Българо-чешко издателство, представящо България в книги и образи.
Издателство, специализирано за чуждоезиково обучение: речници, справочници, самоучители, разговорници.
Издателство за техническа, справочна и учебно-помощна литература, нови книги, очаквани заглавия, анотации.
Издателска къща. Издава енциклопедии и луксозни илюстровани издания, биографични и исторически книги, книги по психология, здраве, детска литература.
Издателство за периодични издания, илюстрирани енциклопедии, музикални колекции, образователни книги, романи.
Издателство за учебни помагала и справочна литература.