Блог за театъра, спектаклите, актьорите, и за голямата Невена Коканова.
Пиеса на Франк Ведекинд в Младежкия театър - София
История, състав, репертоар. Статут на Международен куклено-театрален фестивал „Панаир на куклите”.
Ежегоден фестивал, събиращ хора на изкуството в село Горна Бела Речка, Врачанско.
Платформа за театър: теория, интервюта, рецензии, проекти.
Информация за организацията и за българския театър, новини, театри, сп. "Homo Ludens".
Анонси, впечатления от постановки, дискусии.
Биография, интервюта, публикации, текстове, награди.
Есенен международен театрален фестивал.