Фестивал за куклено-театрално изкуство за възрастна публика, който се провежда на всеки две години.
Информация за фондацията и едноименната награда. Биография на Стоян Камбарев, книги и публикации за него.
Международен фестивал за съвременен танцов театър.
Празници на изкуствата в Созопол.
Алтернативен театър, създаден през 2004 г. от Ана Винелика и Венелин Шурелов.
Блог за театъра, спектаклите, актьорите, и за голямата Невена Коканова.
Пиеса на Франк Ведекинд в Младежкия театър - София
История, състав, репертоар. Статут на Международен куклено-театрален фестивал „Панаир на куклите”.
Ежегоден фестивал, събиращ хора на изкуството в село Горна Бела Речка, Врачанско.