Сайт за разпространение на Божието слово сред християни от различни деноминации.
История на храма, житиета на светците, галерия.
Статии и есета, посветени на християнството.
Месечно издание за съвременен дебат върху християнските ценности и културните процеси. Издател: фондация "Комунитас".
Сборник с текстове на Лев Толстой с религиозно-социален характер. История на толстоизма, материали и документи. Автор: Йордан Демиров Йорданов.
Икони и стенописи. Видео материали на православна тема.
Православна музика, изпълнения на различни езици, подредени по изпълнител, стил, албум.
Месечно публицистично издание (01.03.2006-01.03.2008).
Месечно публицистично издание.
Публикации, посветени на християнството. Новини. Форум.