Сборник с текстове на Лев Толстой с религиозно-социален характер. История на толстоизма, материали и документи. Автор: Йордан Демиров Йорданов.
Икони и стенописи. Видео материали на православна тема.
Православна музика, изпълнения на различни езици, подредени по изпълнител, стил, албум.
Книги и статии - обществото, образованието, правото, икономиката, историята, философията, семейството през християнска призма.
Инициативи по повод Годината на Библията в България - 2008.
Месечно публицистично издание (01.03.2006-01.03.2008).
Месечно публицистично издание.
Публикации, посветени на християнството. Новини. Форум.