Различни издания на Библията. Библейски речник, библейски паралел, библейски теми, библиотека, тестове, радио...
История на храма, архив на енорийския живот, беседи, проповеди.
Телевизия на Църквата на адвентистите от седмия ден в България.
История, социална дейност, новини, издания.
Сайт за популяризация на неповреденото от модернизъм и икуменизъм Светоотеческо Православие.
Местна църква в Монреал на българските евангелски християни. Библиотека с книги в pdf.
Книжарница и издателство за християнска литература. Печат на малки тиражи.
Сайт в защита на адвентната теология.