Художествена проза и поезия, преводни статии на съвременни богослови, дискусии на богословска и религиозно-философска тематика.
Разположение на манастира, стара и нова история, храмов празник, галерия. За св. Иван Рилски.
Преводи на православното богослужение от църковнославянски на книжовен български език.
Български православен каталог със събития, анализи, интервюта, читалня, календар, Библия.
Официални документи, новини, библиотека, Библия, публикации, галерия икони.
Библейски уроци и екзегетика. Християнска баптистка църква - Казанлък.
Свещеното Писание на Стария и Новия Завет. Библейски цитати по теми.
Различни издания на Библията. Библейски речник, библейски паралел, библейски теми, библиотека, тестове, радио...
История на храма, архив на енорийския живот, беседи, проповеди.
Телевизия на Църквата на адвентистите от седмия ден в България.