Издателство за периодични издания, илюстрирани енциклопедии, музикални колекции, образователни книги, романи.
Поделение на словенско издателство. Научно-популярна и художествена литература.
Издателство за художествена литература.
Издателство за художествена литература. Сп. "Перо" (1990).
Издателство за художествена литература. Онлайн издания. Ергосфера.
Издателство за книги в областта на литературната критика, хуманитаристиката, художествената литература, приложната психология, кулинарията.
Издателство за художествена литература. Откъси в pdf формат.
Издателство за детска и художествена литература, предимно преводи от португалски език. Онлайн каталог.
Издателство и книжарница за художествена, научно-популярна и детска литература. Откъси от книги.
Издателство за българска литература, гр. Сливен. Полиграфически услуги. Награда на името на Ат. Далчев.