Издателство за художествени, детски и учебни книги и научнопопулярни издания.
Издателство за книги в областта на философията, културологията, антропологията, историята, икономиката, практическата и теоретическата психология, художествената литература.
Книжарница за художествена, научно-популярна и справочна литература.
Литературна агенция, представяща български и италиански автори.
Издателска къща за художествена и нехудожествена преводна и българска литература.
Онлайн книжарница.
Статии, коментари, новини за специализирани издания в областта на образованието, научната и академична дейност, както и на издания за широката читателска публика.
Правен, счетоводен и справочен софтуер. Печатница.
Печат, реклама и издателска дейност.
Бургаско издателство и печатница. Забавни страници. Дайджест. В. "Меридиан 27", в. "Автограф".