Онлайн книжарница за научна, художествена и детска литература.
Издателска къща за художествена и нехудожествена преводна и българска литература.
Онлайн книжарница.
Статии, коментари, новини за специализирани издания в областта на образованието, научната и академична дейност, както и на издания за широката читателска публика.
Правен, счетоводен и справочен софтуер. Печатница.
Печат, реклама и издателска дейност.
Бургаско издателство и печатница. Забавни страници. Дайджест. В. "Меридиан 27", в. "Автограф".
Издателство за художествена литература.
Издателство за научна, документална и художествена литература.
Издателска къща за книги в областта на медицината, икономиката, морското образование, философията и художествената литература.