Издателство, специализирано в издаването на учебници и помагала за изучаване на чужди езици. Книжарница.
Издателска къща за справочна и художествена литература.
Издателство за научна фантастика и фентъзи, популярна астрология, езотерика.
Книжарница в гр. Пещера.
Издателство, специализирано за преводна литература.
Издателство за художествени, детски и учебни книги и научнопопулярни издания.
Издателство за книги в областта на философията, културологията, антропологията, историята, икономиката, практическата и теоретическата психология, художествената литература.
Книжарница за художествена, научно-популярна и справочна литература.
Многоезичен сайт с анотации, рецензии, есета и резюмета на художествена и научна литература.
Литературна агенция, представяща български и италиански автори.