Откъси от издадени книги по приложна психология и стихосбирки.
Блог на Рада Александрова - поет и драматург.
Литературни скици - стихове, есета, фрагменти, илюстрована сбирка.
Стихове от Атанас Ляпчев.
Блог със стихове на Елица Ганева.