Откъси от книгата на Емил Георгиев "Лангария".
Роман на Милена Гартли. Представяне на автора и книгата.
Откъси от романа на Иванка Могилска "Внезапни улици", интерактивна карта на действието в романа, галерия снимки от представянията му, отзиви и интервюта.
За книгата "Експериментът Мк Борн" от Йоасар Кубер.
Блог на едноименната книга от Миа (Мария) Сердарева с разкази и импресии.
Киберпънк роман на Александър Белтов.
Роман от Андрей Велков.
Роман на Силва Нешева за войната в Босна и Херцеговина след разпадането на федеративна Югославия.
Роман на Людмила Филипова.
Роман на Иво Милев. Откъси от отделни глави, информация за герои и за места, чернови на автора, отпращащи към мястото в книгата, отзиви в медиите, форум.
Сюжети и откъси от романи на Пламен Андреев.
Разкази и фотографии на Тодор П. Тодоров.
Фен сайт, посветен на книгата на Стефан Цанев.
Информация за романа. Откъси на английски.
Исторически роман за Бенковски от Галина Златарева.