Откъси от книгата на Емил Георгиев "Лангария".
Роман на Милена Гартли. Представяне на автора и книгата.
Откъси от романа на Иванка Могилска "Внезапни улици", интерактивна карта на действието в романа, галерия снимки от представянията му, отзиви и интервюта.
За книгата "Експериментът Мк Борн" от Йоасар Кубер.
Блог на едноименната книга от Миа (Мария) Сердарева с разкази и импресии.
Киберпънк роман на Александър Белтов.
Роман от Андрей Велков.