1. Вицове (17)
Сайтътъ съдържа разскази, опити за стиховье, мудри мисли и поученiа, които ще да спомогнатъ на возприемчивите умовье по-леко да преминатъ презъ приключението, наречено Животъ.
Забавни дефиниции на думи.
Смешни клипове, картинки, снимки, бисери и вицове.
Сайт за развлечение и приятно изкарване на свободното време.
Бисери: журналистически, казармени, учителски, кандидат-студентски, детски, лозунги, реклами и пр.
Смешни снимки и вицове.
Вицове, карикатури, снимки, клипове, бисери, препратки.
Забавни текстове и вицове.
Ученически бисери.