Издателство и книжарница за научна, популярна, учебна и художествена литература.
Издателство за любовни романи.
Издателство за популярна, детска и художествена литература.
Информация зa книгите на пазара и за техните издателства.
Издателство за художествена литература.
Детско издателство за забавно-образователна литература.
Издателство за детска литература.
Издателство на Югозападния университет "Неофит Рилски". Издава учебници, учебни помагала, научна литература и периодика.
Издателство за литература, свързана с музикалното творчество и изпълнителско изкуство.
Издателство за учебна, справочна и художествена литература.