Издателство за литература за деца от 2 годинки до начална училищна възраст.
Издателство за специализирана литература в областта на счетоводството, финансите и застраховането. Абонамент и разпространение на български и чуждестранни периодични печатни издания
Издателство и книжарница за научна, популярна, учебна и художествена литература.
Издателство за любовни романи.
Издателство за популярна, детска и художествена литература.
Издателство за художествена литература.
Детско издателство за забавно-образователна литература.
Издателство за детска литература.
Издателство на Югозападния университет "Неофит Рилски". Издава учебници, учебни помагала, научна литература и периодика.
Издателство за литература, свързана с музикалното творчество и изпълнителско изкуство.