Издава учебници, справочници и методики за преподаване.
Поредици научнопопулярна, историческа, езотерична и художествена литература за възрастни и деца.
Издателство за комикси и анимация.
Издателство за справочна, научна и популярна литература.
Издателство за научна и научнопопулярна литература и периодика с основен приоритет - биотехнологиите.
Издателство за езотерична литература.
Издателство за художествена литература и книги в областта на психологията, здравето и икономиката.
Издателство за научна, научнопопулярна и учебна литература и за речници в различни области на човешкото познание.
Издателство за научна, учебна и справочна литература в областите архитектура, строителни науки, електротехника и енергетика.
Издателство за езотерична и популярна медицинска литература.