Издателство за литература в областите икономика, мениджмънт и техника.
Книги за духовно и физическо здраве.
Издава икономическа, правна и учебна литература.
Издава научна и научно-популярна литература в областта на предучилищната и началната педагогика.
Издателство, специализирано в издаването на трилъри, хорър, фикшън; списания, комикси и албуми.
Неправителствена организация в помощ на гражданското образование, изкуството, науката и културата. Издателска дейност, проекти, награда "Елиас Канети".
Издателство за българска и преводна поезия и проза.
Специализирано издателство за православна богословска, научна и художествена литература. Информация за книги, новини.
Българо-италиански проекти в областта на книгоиздаването, специализираните преводи и ПР дейностите.
Специализирано в издаването на речници, справочници и учебно-помощна литература.