Издателска къща специализира в издаването на научна литература в областта на правните науки и хуманитаристиката.
Продуцентска къща за производство на документални, късометражни, рекламно-презентационни филми, телевизионна и радио реклама. Литературно-консултантски услуги, издаване на книги и печатни рекламни материали.
Издава художествена литература, детска, мемоарна и документална литература.
Издателска къща за литература в областта на науката, философията, психологията, социологията и хуманитарните науки.
Специализирано дружество за издателска и консултантска дейност в областта на счетоводството.
Издателство за медицинска литература и учебници.
Издателство за литература в областите икономика, мениджмънт и техника.
Издава икономическа, правна и учебна литература.
Издава научна и научно-популярна литература в областта на предучилищната и началната педагогика.