Издателство за литература в областта на здравето, психологията, етиката и религията. Онлайн продажба на книгите на издателството.
Издателство за специализирана литература в областта на селското стопанство – растителна защита, ветеринарна медицина.
Издателство, специализирано за преводна литература.
Издателство за художествени, детски и учебни книги и научнопопулярни издания.
Издателство за учебници, учебни помагала и пособия.
Издателство за книги в областта на философията, културологията, антропологията, историята, икономиката, практическата и теоретическата психология, художествената литература.
Издателство за българско и европейско право.
Издателство за книги в областта на духовните традиции и практики.
Сайт за литература и електронни книги. Издателство за малки тиражи.
Издателство за политическа и философска литература. Издателска книжарница за хартиени и онлайн издания. Информация за автори и рецензии на издавани книги.