Издателство за учебници, учебни помагала и пособия.
Издателство за книги в областта на философията, културологията, антропологията, историята, икономиката, практическата и теоретическата психология, художествената литература.
Издателство за българско и европейско право.
Издателство за книги в областта на духовните традиции и практики.
Сайт за литература и електронни книги. Издателство за малки тиражи.
Издателство за политическа и философска литература. Издателска книжарница за хартиени и онлайн издания. Информация за автори и рецензии на издавани книги.
Издава поредици, посветени на българската история, география и култура; илюстровани енциклопедии, детски книжки, романи, здравна литература, бизнес книги.
Издателство за учебници и литература в помощ на обучението по математика и информатика.
Книжарница и издателство за заглавия и издания в електронен вид.
Специализирано издателство в сферата на бизнес познанието.