Издателството предлага учебници за студенти и колежани по медицина, стоматология и фармация, както и книги за специалисти и общопрактикуващи лекари.
Издава и разпространява книги в областта на психологията, езотериката и фантастиката.
Издателство за съвременна преводна литература.
Издава и разпространява Словото и музиката на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно – 1864–1944) на български и чужди езици.
Издава книги за личностно и професионално развитие, биографии и дизайн. Откъси от книгите.
Издателство за университетска литература с виртуална книжарница.
Издателство за детска и юношеска, научно-популярна, художествена и справочна литература.
Книжарница и издателство за християнска литература. Печат на малки тиражи.
Издателство за художествена и обучителна литература за деца.
Издателство за детска, научно-популярна, справочна и художествена литература.