Издателска къща за специализирана техническа периодика в областта на индустриалната техника и технологии, енергетиката и сградните инсталации.
Издателство за литература в различни области на знанието и за художествена литература. Полиграфически услуги. Онлайн книжарница на издателството.
Издава практико-приложни книги, полезни за дома и семейството.
Издателство за литература в областта на здравето, психологията, етиката и религията. Онлайн продажба на книгите на издателството.
Издателство за специализирана литература в областта на селското стопанство – растителна защита, ветеринарна медицина.
Издателство, специализирано за преводна литература.
Издателство за художествени, детски и учебни книги и научнопопулярни издания.
Издателство за учебници, учебни помагала и пособия.
Издателство за книги в областта на философията, културологията, антропологията, историята, икономиката, практическата и теоретическата психология, художествената литература.
Издателство за българско и европейско право.