Издава поредици, посветени на българската история, география и култура; илюстровани енциклопедии, детски книжки, романи, здравна литература, бизнес книги.
Издателство за учебници и литература в помощ на обучението по математика и информатика.
Книжарница и издателство за заглавия и издания в електронен вид.
Специализирано издателство в сферата на бизнес познанието.
Издателството предлага учебници за студенти и колежани по медицина, стоматология и фармация, както и книги за специалисти и общопрактикуващи лекари.
Издава и разпространява книги в областта на психологията, езотериката и фантастиката.
Издателство за съвременна преводна литература.
Издава и разпространява Словото и музиката на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно – 1864–1944) на български и чужди езици.
Издава книги за личностно и професионално развитие, биографии и дизайн. Откъси от книгите.
Издателство за университетска литература с виртуална книжарница.