Издателство за правна, научна и художествена литература.
Издателство за правна литература. Поръчки онлайн.
Правен, счетоводен и справочен софтуер. Печатница.
Издателство за наръчници с подменяеми страници.
Българо-чешко издателство, представящо България в книги и образи.
Печат, реклама и издателска дейност.
Издателска къща за електронна учебна и научна литература.
Издателство за учебници и учебно-помощна литература.
Издателство за учебна и академична литература, дисертации. Реклама и маркетинг.
Бургаско издателство и печатница. Забавни страници. Дайджест. В. "Меридиан 27", в. "Автограф".