Издателство, предлагащо нестандартни методи при изучаване на чужди езици.
Издателска къща. Предпечатна подготовка и печат на всички видове издания.
Издателство за счетоводна и географска литература.
Издателство за правна, научна и художествена литература.
Издателство за правна литература. Поръчки онлайн.
Правен, счетоводен и справочен софтуер. Печатница.
Издателство за наръчници с подменяеми страници.
Българо-чешко издателство, представящо България в книги и образи.
Печат, реклама и издателска дейност.
Издателска къща за електронна учебна и научна литература.