Издателство за художествена литература. Сп. "Перо" (1990).
Издателство за художествена литература. Онлайн издания. Ергосфера.
Издателство за съвременна литература: класически криминални романи, трилъри и исторически романи, пътеписи.
Издателство.
Издателство за българска и преводна художествена литература.
Издателство за книги в областта на литературната критика, хуманитаристиката, художествената литература, приложната психология, кулинарията.
Издателство за българска и чужда литература.
Издателство за художествена литература. Печатница.
Издателство за художествена, документална, справочна литература, речници, учебници и учебни помагала.
Издателство за преводна художествена литература. Календари, макети, фотографии от България.