Издателство, специализирано в областта на маркетинга, мениджмънта, финансите, социалните науки и пр. Книжарница.
Книжарница и издателство за научна литература със седалища в София и Москва.
Издателство за художествена литература. Откъси в pdf формат.
Издателство за книги в областта на образованието: предучилищно образование, математика, информационни технологии.
Книги, списания, изкуства, културни прояви. Издателство "Алтера", сп. "Алтера", сп. "Алтера Академика", Арт-център "Алтера".
Издателство и фондация "Балкани" - новини, информация за авторите, балканска библиотека. Сп. "Литературни Балкани": личности - литератури - култури.
Издателска къща за художествена, историческа, научно-популярна и детска литература.
Издателство за справочна и документално-публицистична литература.
Издателство за публикуване на българска литература на английски език.