Издателство за детска, учебно-помощна, туристическа литература; рекламна дейност. Русе.
Страница на издателство "Скорпио", представяща книги за здравословен начин на живот.
Издателство за българска литература, гр. Сливен. Полиграфически услуги. Награда на името на Ат. Далчев.
Издателство за научна, научно-популярна, учебна и справочна литература и литературна класика. Систематичен и авторски каталог.
Българска секция на англйското издателство Macmillan Education.
Издателство за учебна и учебно-помощна литература.
Издателство за българска художествена, научна, учебна и детска литература.
Издателство за българска и преводна литература, гр. Плевен. Публикува книги в областите: психология, психоанализа, философия, художествена и авто/биографична проза
Издателство за художествена, научно-познавателна и учебно-помощна литература за деца от предучилищна и начална училищна възраст.
Специализирано издателство за фантастика и фентъзи, онлайн библиотека с откъси от нови книги.