Издателство за българска и преводна литература, критика, публицистика. Списание "Факел".
Издателство за художествена и хуманитарна литература.
Издателство, специализирано в областта на маркетинга, мениджмънта, финансите, социалните науки и пр. Книжарница.
Книжарница и издателство за научна литература със седалища в София и Москва.
Издателство за художествена литература. Откъси в pdf формат.
Издателство. Награда "Хр. Ботев".
Издателство "Сребърно звънче". Йога, здраве, система за самолечение с цветята на д-р Бах.
Издателство за книги в областта на образованието: предучилищно образование, математика, информационни технологии.
Книги, списания, изкуства, културни прояви. Издателство "Алтера", сп. "Алтера", сп. "Алтера Академика", Арт-център "Алтера".