Българско общество на хуманитарните издатели. Каталог с издания в областта на хуманитаристиката, литературата и изкуствата.
Издателство за българска и английска художествена литература със седалище София-Лондон. Откъси от книгите, поетична антология на английски.
Издателска къща, специализирана в областта на периодиката (сп. "Лов и риболов", в. "Наслука" и "Рибар") и книгите за лов, риболов, екология, оръжезнание и кинология.
Книжарница за българска, руска и английска литература. Издателство.
Издателство, специализирано в областта на трилъра, криминалния роман и документалното разследване. Библиотека от електронни версии на книги и откъси от тях.
Издателство за детска литература.
Издателство и книжарница за художествена, научно-популярна и детска литература. Откъси от книги.
Издателство за учебни помагала и справочна литература.
Издателство за платени книги в електронен вариант. Издирване на книги по заявка, обяви за книги от лични библиотеки.
Издателство за българска и учебно-помощна литература, гр. Велико Търново.