Издателска къща. Издава енциклопедии и луксозни илюстровани издания, биографични и исторически книги, книги по психология, здраве, детска литература.
Издателство за периодични издания, илюстрирани енциклопедии, музикални колекции, образователни книги, романи.
Издателство за детска и юношеска литература.
Издателство.
Издателска къща, специализирана в издаването на книги за родители.
Издателство за български издания на чужди езици, многоезични издания, периодика. Възможност за поръчка на книги.
Издателство за художествена литература.
Издателство за учебна и учебно-помощна литература, справочни издания и художествена литература. Печатница.
Издателство за езотерична литература.
Издателство за учебна и учебно-помощна литература. Печатница "Вулкан".