Издателство за преводна литература: приложна психология, здраве, езотерика, поезия.
Издателство и книжарница за християнска литература.
Издава авторски литературоведски трудове, юбилейни сборници, публикации от научни форуми и проекти.
Електронно издателство.
Издателство за комикси.
Издателство за учебна и учебно-помощна литература.
Издателска къща за художествена и нехудожествена преводна и българска литература.
Издателство и печатница. Онлайн продажба на книги.
Издателство.
Американско издателство за българска поезия в превод на английски. Издател и преводач: Людмила Попова-Уитман.