1. Книжарници (236)
  2. Издателства (243)
  3. Печатници (44)
  4. Библиотеки (64)
  5. Речници (51)
  6. Енциклопедии (12)
  7. Блогове (86)
Ежегоден литературен фестивал в Пловдив с домакинство на Издателска къща "Жанет 45".
Блог, посветен на фотографско издание за старо Габрово.
Форум на копирайтинг обществото в България с онлайн пазар за блогове, линкове, статии и Интернет реклами. Предлага безплатни книги за SEO копирайтинг.
Сайт за книгите, киното и другите изкуства.
Университетски читателски клуб. Провежда отворени дискусии по предварително избрани книги. Модератори: Йордан Ефтимов, Пламен Дойнов, Морис Фадел.
Предлага книги-игри и новини за всичко около жанра.
Сайт за поръчка на книги и списания в електронен формат.
Съвременен "препис" на творбата на Паисий - с текст, звук и картина. Аудио записът е по адаптацията на новобългарски език от акад. Петър Динеков.
Студентско списание за книги и книгоиздаване.
Портал към дигиталните ресурси на европейските музеи, библиотеки, архиви и аудио-визуални колекции.