Електронно списание за литература, критика и хуманитаристика.
Електронно списание за хуманитаристика и архиви с акцент върху история на българския език, етнолингвистика, литература и култура.
Научно списание по археология. Архив на съдържанията.
Международно издание. Съдържа публикации на философи от Балканския регион. Платен достъп.
Експериментално онлайн списание, което представя анализи и коментари за проблеми от нашето минало и съвремие.
Годишник за сравнително литературознание и балканистика.
Интердисциплинарно издание в областта на социалната, икономическата, политическата, демографската, културната и религиозната история на балканските народи и държави, както и езиковите въпроси.
Списание за история, политика и култура.
Издание на Факулета по славянски филологии. Събира библиографски записи и данни в областта на българистиката, славистиката и балканистиката с особен акцент върху критически проучвания и издания на извори.
Хуманитарно електронно списание на Факултета по славянски филологии към Софийския университет "Св. Климент Охридски".
Списание за средновековна история, археология и култура.
Месечно електронно списание. Издава Центърът за изследвания и разпространение на политически и философски идеи при Философския факултет на ЮЗУ „Н. Рилски” – Благоевград.
Електронно списание за философия и култура.
Сайт за военна история. Списание.
Електронно списание за услугите, ресурсите и технологиите в библиотечно-информационното пространство. Издание на НБУ - София.