Електронно списание за литература, критика и хуманитаристика.
Електронно списание за култура и критика на визуалните изкуства.
Месечно издание за съвременен дебат върху християнските ценности и културните процеси. Издател: фондация "Комунитас".
Хуманитарно електронно списание на Факултета по славянски филологии към Софийския университет "Св. Климент Охридски".
Списание върху проблемите на хуманитарните и социалните науки. Архив на предишни броеве.
Електронно научно-изследователско списание на Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, специалност "История".
Сайт за военна история. Списание.
Списание за литература и изкуство (2004-2008), издавано във Варна.
Списание за средновековна история, археология и култура.
Електронно списание за философия и култура.
Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама.
Електронно научно списание за различните прояви на реториката във времето и за съвременните комуникации в различни сфери на живота.
Електронно списание за хуманитаристика и архиви с акцент върху история на българския език, етнолингвистика, литература и култура.
Литературна теория, история, критика и компаративистика. Съдържание и резюмета.
Онлайн списание в сферата на културните изследвания, на границата между дисциплини като антропология, естетика, социология, медиен анализ.