Фондация, развиваща мултидисциплинарни проекти, стимулиращи междукултурния диалог, иновативността и експерименталността в областта на културата и креативните индустрии.
Международен музикален фестивал. Регламент, програма, фото и видео галерия от изминали издания.
Фондацията организира и популяризира културни проекти с българско и международно участие.
Международен детски балетен конкурс.
Устав и правилници, кратки представяния на членовете на секцията и съобщения за актуалния й живот.
Фестивал на азиатските култури и изкуства.
Институции в гр. Казанлък, работещи за събиране, изследване и популяризиране на Чудомировото наследство.
Образователна институция в София, насочена към разпространяване на китайския език и задълбочаване познанията на хората от различните страни за китайския език и култура.
Доклади от студентски конференции на Филологически факултет на Югозападен университет "Неофит Рилски".
Информационен, ресурсен и консултативен център в областта на интеркултурното сътрудничество и образование.