Ежегоден литературен фестивал в Пловдив с домакинство на Издателска къща "Жанет 45".
Списание за театър, един брой годишно. Издава се от фондация "Хомо Луденс", подкрепяща театралния живот и дебатите за театър.
Фондация, основана от семейството на професор Минко Балкански за подпомагане на образованието и науката в България.
Резиденцията приема артисти в областите живопис, визуални изкуства и инсталации, пърформанс, стенопис и реставрация, музика, фотография и късометражни филми.
Сдружение, което се занимава с историята и културата на североамериканските индианци.
Сдружение на писатели, литературни преводачи и журналисти. Подпомага изявата на литературните дейци в издаване на произведенията им и популяризиране на тяхното творчество.
Подпомага образованието на талантливи деца в неравностойно положение в Училище по изкуства и занаяти "Димитър Екимов".
Сдружение, чиято основна цел е подпомагане развитието на активна гражданска позиция, в подкрепа на осигуряването на свобода в образованието.
Общество, обединяващо различни специалисти, познавачи и любители на творчеството на Ф. Достоевски.
База за развитието на младите хора, тяхното мнение, познание, умения, идеи, индивидуални и общи начинания, групи и организации.