Списание за политика и култура.
Илюстровано списание на Софийската община за история, култура, градоустройство...
Списание за политика и култура, издание на БТА. Представя online по един материал от брой.
Списание за дипломация, политика, медии и култура.
Седмичник за изкуство, култура и публицистика.
Български културен портал, с акцент върху музиката във всичките й направления, жанрове и стилове.
Българската култура в чужбина.
Литература. Изкуство. Култура.
Проекти в областта на културата, съвременните изкуства и социалната политика.
Блог на Петър Пламенов за литература, изкуство, култура.