Международна организация на Обединеното кралство за създаване на образователни възможности и културни контакти.
Американска библиография на славянски и източноевропейски проучвания; каталог на славянски и източноевропейски библиографски ресурси.
Руски, източноевропейски и евразийски център.
Мода и телевизия, университетска дейност и публицистика, реклама и връзки с обществеността.
Е-сборник, издание на Фронт за комуникация (2002). Обсъжда се ситуацията в културата след/чрез новите технологии за информация и комуникация.
Център за медийни изкуства. Осъществява проекти, организира събития, провежда изследвания и обучения, свързани с използване потенциала на новите технологии и медии в артистични дейности.
Блог на Елена Пенева с отзиви за култура и интервюта.
Голямо разнообразие от картини и фотографии. Избор на рамка, паспарту и цвят на стената.
Обучение по английски език. Езикова зона. Културна зона.
История, култура, политика.