Клуб на българските студенти в Кьолн, Германия. Актуална информация за дейността на клуба - културни събития, срещи, изложби и др.
Електронно списание за култура и критика на визуалните изкуства.
Издание на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" за култура и философия, хуманизация и екологизация, информатизация и глобализация, и свързани с тях проблеми.
Информация за фестивали, съпътстваща ги програма, регламент, журита и награди.
Българско културно наследство: фолклор, история, археология, литература, култура.
Новини и четива на тема култура, туризъм и свободно време. Афиш с културни събития от Варна - на български и английски.
Телевизия за изкуство, култура, туризъм и пътешествия.
Международна организация на Обединеното кралство за създаване на образователни възможности и културни контакти.
Американска библиография на славянски и източноевропейски проучвания; каталог на славянски и източноевропейски библиографски ресурси.
Руски, източноевропейски и евразийски център.