Български туристически портал с информация за страната, статии и материали, култура, литература, народни обичаи, хороскопи.
Електронно списание за хуманитаристика и архиви с акцент върху история на българския език, етнолингвистика, литература и култура.
Всичко за България, в т. ч. изкуство, литература, култура, образование.
Център за култура и сътрудничество.
Международен център за изследване на малцинствата и културните взаимодействия.
Блок-програма за документални филми и видеорепортажи за изкуство, история, фолклор, природа и спорт.
Дискусионна група в Yahoo за българска история, икономика, политика и култура.
Проект за трансгранични контакти между Калафат и Монтана за културен обмен между институциите, популяризиране и създаване на нови културни продукти.
Асоциация за изучаване на България. Подпомага проучвания и обмен на знания, свързани с България и българския език, литература, изкуство, култура, история, политика, икономика, международни отношения.