Издателство за съвременна преводна литература.
В подкрепа на съвременната българска литература и на изкуството на превода. Созополски семинари. Награда за превод "Кръстан Дянков".
Организира и представя обществено-политически програми и програми в областта на изкуствата и културата.
Представени са биографични данни, стихове, проза, писма, посвещения, документи, критика и информация за музея.
За къщата музей, Вазов и Сопот, галерия, цикъл стихове "Под Амбарица".
Български език като матерен език за учениците в начален етап на образование в австрийското училище.
Секции на СПБ, устав, защитни тарифи за превод. Списание "Панорама" - за чуждестранна литература, критика и проблеми на превода. Бюро Преводи.
Изследователска дейност, проекти, книжарница с най-нови авторски трудове и научни сборници.