Международна конференция, посветена на проф. Волфганг Изер, София '2000. Доклади, резюмета, брой на "New Literary History", фотогалерия.
Академичен кръг по сравнително литературознание.
История и структура, изследователски проекти, издания.
От и за Лъчезар Станчев. Поезия, преводи, критика от 1930-те години до днес, спомени за писатели.
Литературна теория, история, критика и компаративистика. Съдържание и резюмета.
Филологическо научно списание на Съюза на филолозите българисти. Архив със съдържания.
Издателство за книги в областта на литературната критика, хуманитаристиката, художествената литература, приложната психология, кулинарията.
Публицистика, политика, дипломация, литературна критика.
Биография, поезия, критика, преводи, пиеси, доклади, библиография.