Литературен сайт на Галина Калчева и Лидия Кирилова. Рецензии на произведения от съвременната българска и чужда литература и интервюта с автори.
Електронно списание за литература, критика и хуманитаристика.
Критически и публицистични статии върху българската литература. Библиография. Отзиви.
Сайт за литература и произведения на български и чужди автори.
Книги, статии, отзиви за написаното, проекти. Биографични книги за Алеко Константинов.
Блог на студентите от специалност "Унгарска филология" в СУ "Св. Климент Охридски".
Преводи от немски език. Литературна критика, поезия, есета.
Изследователски проект под ръководството на Николай Аретов. Анкети, статии, отзиви, архив на семинари.
Департамент в структурата на Нов български университет. Изследвания по литературни и хуманитарни въпроси.
Международна конференция, посветена на проф. Волфганг Изер, София '2000. Доклади, резюмета, брой на "New Literary History", фотогалерия.