Програма на ЕС за подкрепа на аудивизуалните медии.
Платен достъп до база данни с журналистически разследвания - пълен текст или анотация.
Издания, библиотека с публикации на ЦРМ, информация за квалификационни курсове, архив на организирани от центъра събития.
Блог на Медиен панаир "Журналисти по теория, журналисти на практика".
Културно-информационна платформа за събития от изложбените зали, фестивалната сцена, градското и уеб пространство.
Литература. Изкуство. Култура.
Литературна теория, история, критика и компаративистика. Съдържание и резюмета.
Месечно издание за религия. Съдържание на броевете.
Публицистика и статии. Достъп до нови броеве в pdf-формат.
Седмично списание за дизайн, визуална култура и Нова медия.