Списание за дипломация, политика, медии и култура.
Издание за политика, идеология, история и култура.
Списание за обществен живот и култура на българската общност в Унгария (2001).
Издание за обединяване на евангелските църкви. Предлага статии, новини, история, абонамент.
Любителски вестник за литература и култура, "издание на банда "Плутоний", приятели и ентусиасти".
Вестник за култура и изкуство.
Вестник за хумор и сатира.
Седмичник за хумор и сатира.
Предлага информация за предстоящи и минали събития, статии, анкети, дискусии, свързани с образованието, науката, културата и изкуството.
Академично информационно издание на Филологическия факултет при ЮЗУ "Н. Рилски".