Академично информационно издание на Филологическия факултет при ЮЗУ "Н. Рилски".
Издание на Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии (СВУБИТ).
Издание на Сдружение на писателите - Добрич, за животопис и култура.
Седмичник за литература и култура, арт борса, online книги на издателство ПАН-ВТ, Велико Търново.
Седмично издание за литература.
Седмичник за изкуство, култура и публицистика.
Електронен магазин за абонамент и доставка на периодични издания.
Online абонамент за български и чужди издания (на хартия).
Online абонамент за български списания (само за чужбина).
Абонаменти за български и чужди издания (на хартия).