Издание на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" за култура и философия, хуманизация и екологизация, информатизация и глобализация, и свързани с тях проблеми.
Блог на Юлиан Митев с информация за изложби в софийски художествени галерии.
Предавания, новини, интервюта.
Журналистически разследвания, анализи и публицистика.
Издание за иновации и уеб култура.
Списание за архитектура и дизайн.
Телевизия за изкуство, култура, туризъм и пътешествия.
Предаване за култура и изкуство на телевизия PRO BG. Видеоархив на изминали предавания.
Български културно-просветителски вестник в Украйна.
Нов медиен речник, издание на Фабер (pdf).