Съвременната българска литература през откъси, интервюта и видеа.
Сайт с откъси от нови книги.
Книжарница за нови книги, в която се споделят важни заглавия и добри издателски практики.
Книжарница за нови и използвани книги.
Блог за книги на Петриела Бачева.
Рецензии за нови книги на българския пазар.
Блог за книги на студенти от специалност "Книгоиздаване".
Електронна книжарница за нови, стари и антикварни книги.
Онлайн книжарница.
Книжарница за новоиздадени и стари книги.